AKTUALITA  Africa - A BIT OF Sharing

A special lecture-by PaedDr. Peter Bojo PhD from UK University Bratislava for Rain School students
Thursday 23. 11. 2017 at 3.p.m.
Many Places
Many People
In ONE World
With ONE Heart
Join Us

facebook
babyrainschool
kurzy

PRIHLÁŠKA

tu sa môžeš elektronicky prihlásiť do kurzu

meno Vyplňte prosím
e-mail Vyplňte prosím
telefón

vyber si kurz
Anglický jazyk DETI A TÍNEDŽERI
Anglický jazyk DOSPELÍ
- pre začiatočníkov
pre pokročilých

Please make a selection.
Španielsky jazyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


Všetky kurzy

DETSKÉ KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA / YOUNG LEARNERS


JOLLY PHONICS

Aplikácia špeciálnej metódy, ktorá pomôže dieťaťu zvládnuť rýchle a dobre čítanie a písanie v anglickom jazyku už na začiatku vyučovacieho procesu pod vedením skúsených pani rain učiteliek.


„ROZPRÁVAJ / SPEAK TO ME“

vhodný pre všetky deti, ktoré chcú mať individuálne vyučovanie s anglickým lektorom zamerané hlavne na komunikáciu. 1 x 120 minút týždenne
Pod vedením anglického lektora.

PROJEKT „HOCUS LOTUS“

Pre deti od 1-3 rokov s rodičom, (2 x 45 minút týždenne) dopoludnia
Mamičky prípadne oteckovia na materskej dovolenke môžu zmysluplne využiť čas a dať svojim deťom pevné základy anglického jazyka do budúcnosti. Veselý, interaktívny kurz plný hudby, pesničiek, riekaniek a zážitkov veľkých aj malých vedený skúsenou učiteľkou, ktorá sa špeciálne venuje deťom v tejto vekovej kategórii.

PROJEKT „HAPPY KIDS“

Pre deti od 3-6 rokov (2 x 45 minút týždenne) po 16. hodine
Úspešný a osvedčený projekt vhodný hlavne pre škôlkárov, v ktorom si Vaše dieťa
vybuduje prirodzený vzťah k anglickému jazyku a získa pevné základy nevyhnutné
pre ďalšie štúdium. Úlohou projektu je naučiť deti

PROJEKT „STEPS STEPS“

Od 7-9 rokov, 2 x týždenne (60 min)
Spája v sebe hravosť a systematické vzdelávanie s dôrazom na rozvíjanievšetkých jazykových zložiek (rozprávanie, počúvanie, čítanie, písanie, pravopis). Projekt môžu študenti ukončiť medzinárodnou skúškou City&Guilds A1 uznávanou vo všetkých krajinách EU.

PROJEKT „FLY HIGH“

Pre deti od 10-16 rokov, 2x týždenne (60 min)
Živý, interaktívny projekt šitý na mieru teenagerom, v ktorom sa kladie dôraz na
zvládnutie a rozvíjanie všetkých zručností potrebných na vykonanie medzinárodnej
skúšky A2 a neskôr aj maturity z anglického jazyka B1/B2 a na aktívne používanie cudzieho jazyka v praktickom živote. Projekt môžu študenti ukončiť medzinárodnou skúškou City&Guilds. Jednu hodinu týždenne v projekte majú študenti aj s anglickým lektorom (Native English Speaker)

PROJEKT „MATURITA“

Pre študentov od 16-19 rokov, 1 x 120 minút týždenne
Príprava na úspešné zvládnutie maturity z anglického jazyka alebo medzinárodnej skúšky maturity B1/B2. Skúšky sa konajú v jazykovej škole Rain School, alebo na Gymnázium Juraja Fándlyho, Šaľa. Tento projekt zároveň pripraví študentov na štúdium na vysokých školách v SR alebo v zahraničí.

Od 16. 9. možnosť štúdia v minikrúžkoch pre študentov stredných škôl ako aj pre záujemcov o medzinárodnú maturitu City&Guilds a konverzáciu. Minikrúžky vedie anglický lektor a trvajú 8 – 12 týždňov.

PROJEKT„MY WAY“

Od 4-19 rokov, vyučovacie hodiny podľa potreby
Ak Vaše dieťa potrebuje individuálny prístup, využite systém štúdia jeden učiteľ – jeden
študent, v ktorom sa berú na zreteľ všetky individuálne potreby študenta.
Príprava na skúšky (stredné, vysoké školy). Možnosť vyučovania s anglickým lektorom.