Rainschool

facebook

Milí študenti, vyučovanie v Rainschool začína 16. septembra.

Do anglickej škôlky Baby Club môžete deti prihlásiť na telefónne číslo 0905 589 670.

Milí študenti,

Vyučovanie v novom semestri 2020/21 začína v Rain School 16. septembra. Prihlásiť sa môžete elektronickou prihláškou nižšie, alebo mailom:
e-mail: rainschool@rainschool.sk alebo na tel.
čísle 0905 589 670

Zápis je tiež možný osobne v škole každý deň od 15.00 do 16.30.
Tešíme sa na Vás.

PRIHLÁŠKA

tu sa môžeš elektronicky prihlásiť do kurzu

meno Vyplňte prosím
e-mail Vyplňte prosím
telefón

vyber si kurz
Anglický jazyk DETI A TÍNEDŽERI
Anglický jazyk DOSPELÍ
- pre začiatočníkov
pre pokročilých

Please make a selection.
Španielsky jazyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 


MEDZINÁRODNÉ CERTIFIKÁTY

TO ČO SA MOŽE ZDAŤ NA PRVÝ POHĽAD ŤAŽKÉ – SA VÁM S NAMI URČITE PODARÍ!

Medzinárodná skúška City & Guilds má niekoľko výhod:

1. Môžete ju robiť na mieste, ktoré dobre poznáte – teda priamo v Rain School
2. Môžete ju robiť za prítomnosti učiteľov, ktorých poznáte
3. Nemusíte nikam cestovať – certifikát z Anglicka príde priamo do školy, kde si ho potom môžete vyzdvihnúť
4. Certifikát je medzinárodne platný – zíde sa Vám teda takmer všade a vždy / škola, práca, cestovanie/
5. Ak nie ste študentom školy – môžete si najprv test vyskúšať a potom si vybrať úroveň
6. Škola Vám zabezpečí skúšku na požiadanie do dvoch týždňov od podania prihlášky
7. Pýtajte sa – radi odpovieme na Vaše otázky


CITY&GUILDS

je najväčšou vzdelávacou inštitúciou Spojeného kráľovstva, ktorá ponúka bezkonkurenčnú expertízu v udeľovaní kvalifikácií. Certifikáty City & Guilds sú uznávané na celom svete ako záruka zručností a poznatkov podľa certifikačných štandardov Spojeného kráľovstva. Výučba a testovacie služby organizácie sú pre študentov dostupné v 8500 akreditovaných centrách vo viac ako 100 krajinách sveta.

Na Slovensku bola akreditácia poskytovať medzinárodné skúšky City&Guilds Pitman Qualifications v anglickom jazyku udelená viac ako 20 vzdelávacím inštitúciám. Akreditované centrá poskytujú prípravné jazykové kurzy, ktoré vedú k písomnej (ESOL) a ústnej (SESOL) skúške v anglickom jazyku.

5 dôvodov prečo si vybrať City & Guilds skúšky?


ESOL WRITTEN EXAMINATION

ESOL Written Examinations sú písomné jazykové skúšky vykonávané registrovaným skúšobným centrom a známkované organizáciou City & Guilds so sídlom v Londýne. ESOL test ponúka komplexnú skúšku z písanej angličtiny, ktorá môže poslúžiť ako samostaná skúška alebo doplnok k Spoken ESOL skúškam. Skúška má rovnakú štruktúru a je dostupná v nasledovných úrovniach:

Skúšky majú rovnakú štruktúru v každom stupni a sú rozdelené do troch častí:
 
1. posluch
2. čítanie
3. písanie
 
ESOL písomné skúšky sú určené študentom ľubovoľného veku a jazykovej úrovne. ESOL certifikát vám pomôže pri vašich štúdiách v budúcnosti a vyššie úrovne poskytnú obraz o vašich jazykových a písomných schopnostiach pre vašich zamestnávateľov či vzdelávacie inštitúcie.


SPOKEN ESOL EXAMINATIONS

Spoken ESOL Examinations sú ústne skúšky vykonávané registrovaným skúšobným centrom. Skúška pozostáva z pohovoru vedeného skúšajúcim menovaným skúšobným centrom, ktorý je kvalifikovaným a skúseným učiteľom anglického jazyka. Skúška sa nahráva a kazety sa posielajú City & Guilds v Londýne na detailný rozbor a hodnotenie. Spoken ESOL skúšky poskytujú komplexný test z anglického jazyka, ktorý sa môže použiť ako samostatná alebo doplnková skúška k písomnej ESOL skúške. Skúška je dostupná v piatich úrovniach:

- Basic - úplní začiatočníci (aj pre a mládež od 8 do 14 rokov)
- Elementary - začiatočníci (aj pre deti a mládež od 8 do 14 rokov)
- Pre-Intermediate - mierne pokročilí (dostupné od októbra 2004)
- Intermediate - stredne pokročilí
- Higher Intermediate - vyšší stredne pokročilí
- Advanced - veľmi pokročilí
 
Skúšky majú rovnakú štruktúru v každom stupni a sú rozdelené do štyroch častí:
 
1. podávanie osobných informácií
2. konverzácia na každodenné situácie
3. výmena informácií, splnenie úlohy
4. rozprávanie na vybranú tému
 
Spoken ESOL jazykové skúšky sú určené študentom ľubovoľného veku a jazykovej úrovne. Spoken ESOL certifikát vám pomôže pri vašich štúdiách v budúcnosti a vyššie úrovne poskytnú obraz o vašich jazykových a komunikačných schopnostiach pre vašich zamestnávateľov či vzdelávacie inštitúcie.


SET FOR BUSINESS (Spoken English Spoken Test for Business)

SET for Business sú ústne skúšky z obchodnej angličtiny vykonávané registrovaným skúšobným centrom. Skúška pozostáva z pohovoru vedeného skúšajúcim menovaným skúšobným centrom, ktorý je kvalifikovaným a skúseným učiteľom anglického jazyka. Skúška sa nahráva a CD nosiče sa posielajú City & Guilds v Londýne na detailný rozbor a hodnotenie.
Skúšky majú rovnakú štruktúru v každom stupni a sú rozdelené do štyroch častí:

1. podávanie informácií ohľadne zamestnania
2. konverzácia na situácie z obchodnej sféry
3. výmena informácií, splnenie úlohy
4. krátka prezentácia na poslucháčom zvolenú tému z obchodnej sféry

Skúška je dostupná v troch úrovniach:
STAGE A – preliminary and access levels
STAGE B – achiever and communicator levels
STAGE C – expert and mastery levels
 
SET for Business sú ústne jazykové skúšky určené študentom ako aj zamestnancom, ktorí používajú angličtinu na jednania s medzinárodnými organizáciami, alebo pracujúcim v anglicky hovoriacich krajinách, či nadnárodných spoločnostiach.