AKTUALITA  Africa - A BIT OF Sharing

A special lecture-by PaedDr. Peter Bojo PhD from UK University Bratislava for Rain School students
Thursday 23. 11. 2017 at 3.p.m.
Many Places
Many People
In ONE World
With ONE Heart
Join Us

facebook
babyrainschool

PRIHLÁŠKA

tu sa môžeš elektronicky prihlásiť do kurzu

meno Vyplňte prosím
e-mail Vyplňte prosím
telefón

vyber si kurz
Anglický jazyk DETI A TÍNEDŽERI
Anglický jazyk DOSPELÍ
- pre začiatočníkov
pre pokročilých

Please make a selection.
Španielsky jazyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 


MEDZINÁRODNÉ CERTIFIKÁTY

TO ČO SA MOŽE ZDAŤ NA PRVÝ POHĽAD ŤAŽKÉ – SA VÁM S NAMI URČITE PODARÍ!

Medzinárodná skúška City & Guilds má niekoľko výhod:

1. Môžete ju robiť na mieste, ktoré dobre poznáte – teda priamo v Rain School
2. Môžete ju robiť za prítomnosti učiteľov, ktorých poznáte
3. Nemusíte nikam cestovať – certifikát z Anglicka príde priamo do školy, kde si ho potom môžete vyzdvihnúť
4. Certifikát je medzinárodne platný – zíde sa Vám teda takmer všade a vždy / škola, práca, cestovanie/
5. Ak nie ste študentom školy – môžete si najprv test vyskúšať a potom si vybrať úroveň
6. Škola Vám zabezpečí skúšku na požiadanie do dvoch týždňov od podania prihlášky
7. Pýtajte sa – radi odpovieme na Vaše otázky


CITY&GUILDS

je najväčšou vzdelávacou inštitúciou Spojeného kráľovstva, ktorá ponúka bezkonkurenčnú expertízu v udeľovaní kvalifikácií. Certifikáty City & Guilds sú uznávané na celom svete ako záruka zručností a poznatkov podľa certifikačných štandardov Spojeného kráľovstva. Výučba a testovacie služby organizácie sú pre študentov dostupné v 8500 akreditovaných centrách vo viac ako 100 krajinách sveta.

Na Slovensku bola akreditácia poskytovať medzinárodné skúšky City&Guilds Pitman Qualifications v anglickom jazyku udelená viac ako 20 vzdelávacím inštitúciám. Akreditované centrá poskytujú prípravné jazykové kurzy, ktoré vedú k písomnej (ESOL) a ústnej (SESOL) skúške v anglickom jazyku.

5 dôvodov prečo si vybrať City & Guilds skúšky?


ESOL WRITTEN EXAMINATION

ESOL Written Examinations sú písomné jazykové skúšky vykonávané registrovaným skúšobným centrom a známkované organizáciou City & Guilds so sídlom v Londýne. ESOL test ponúka komplexnú skúšku z písanej angličtiny, ktorá môže poslúžiť ako samostaná skúška alebo doplnok k Spoken ESOL skúškam. Skúška má rovnakú štruktúru a je dostupná v nasledovných úrovniach:

Skúšky majú rovnakú štruktúru v každom stupni a sú rozdelené do troch častí:
 
1. posluch
2. čítanie
3. písanie
 
ESOL písomné skúšky sú určené študentom ľubovoľného veku a jazykovej úrovne. ESOL certifikát vám pomôže pri vašich štúdiách v budúcnosti a vyššie úrovne poskytnú obraz o vašich jazykových a písomných schopnostiach pre vašich zamestnávateľov či vzdelávacie inštitúcie.


SPOKEN ESOL EXAMINATIONS

Spoken ESOL Examinations sú ústne skúšky vykonávané registrovaným skúšobným centrom. Skúška pozostáva z pohovoru vedeného skúšajúcim menovaným skúšobným centrom, ktorý je kvalifikovaným a skúseným učiteľom anglického jazyka. Skúška sa nahráva a kazety sa posielajú City & Guilds v Londýne na detailný rozbor a hodnotenie. Spoken ESOL skúšky poskytujú komplexný test z anglického jazyka, ktorý sa môže použiť ako samostatná alebo doplnková skúška k písomnej ESOL skúške. Skúška je dostupná v piatich úrovniach:

- Basic - úplní začiatočníci (aj pre a mládež od 8 do 14 rokov)
- Elementary - začiatočníci (aj pre deti a mládež od 8 do 14 rokov)
- Pre-Intermediate - mierne pokročilí (dostupné od októbra 2004)
- Intermediate - stredne pokročilí
- Higher Intermediate - vyšší stredne pokročilí
- Advanced - veľmi pokročilí
 
Skúšky majú rovnakú štruktúru v každom stupni a sú rozdelené do štyroch častí:
 
1. podávanie osobných informácií
2. konverzácia na každodenné situácie
3. výmena informácií, splnenie úlohy
4. rozprávanie na vybranú tému
 
Spoken ESOL jazykové skúšky sú určené študentom ľubovoľného veku a jazykovej úrovne. Spoken ESOL certifikát vám pomôže pri vašich štúdiách v budúcnosti a vyššie úrovne poskytnú obraz o vašich jazykových a komunikačných schopnostiach pre vašich zamestnávateľov či vzdelávacie inštitúcie.


SET FOR BUSINESS (Spoken English Spoken Test for Business)

SET for Business sú ústne skúšky z obchodnej angličtiny vykonávané registrovaným skúšobným centrom. Skúška pozostáva z pohovoru vedeného skúšajúcim menovaným skúšobným centrom, ktorý je kvalifikovaným a skúseným učiteľom anglického jazyka. Skúška sa nahráva a CD nosiče sa posielajú City & Guilds v Londýne na detailný rozbor a hodnotenie.
Skúšky majú rovnakú štruktúru v každom stupni a sú rozdelené do štyroch častí:

1. podávanie informácií ohľadne zamestnania
2. konverzácia na situácie z obchodnej sféry
3. výmena informácií, splnenie úlohy
4. krátka prezentácia na poslucháčom zvolenú tému z obchodnej sféry

Skúška je dostupná v troch úrovniach:
STAGE A – preliminary and access levels
STAGE B – achiever and communicator levels
STAGE C – expert and mastery levels
 
SET for Business sú ústne jazykové skúšky určené študentom ako aj zamestnancom, ktorí používajú angličtinu na jednania s medzinárodnými organizáciami, alebo pracujúcim v anglicky hovoriacich krajinách, či nadnárodných spoločnostiach.